Vítejte na stránkách MUDr. Jany Hruškové

Praktická lékařka pro dospělé

Aktuality


2.8.2021 - 30.8.2021 máme dovolenou, akutní případy ošetří MUDr. Marie Horáková /dveře vedle, ordinační hodiny po, st, čt, pá 7-13h, út 12-18h/.Výběrové řízení: Od 7.7.2021 do 13.8.2021 vyhlašujeme výběrové řízení na rezidenční místo v naší ordinaci. Těšíme se na Vaše přihlášky, které musí obsahovat tyto náležitosti:

1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
2) Osobní dotazník rezidenta
3) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
4) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
7) Přehled odborné praxe