Vítejte na stránkách MUDr. Jany Hruškové

Praktická lékařka pro dospělé

Aktuality


Vážení pacienti, 2. dávku vakcíny Astra Zeneca plánujeme aplikovat od 12.7.2021 do 31.7.2021. Dřívější aplikace není doporučována, snížila by se účinnost vakcíny. Očekávejte, prosím, telefonát z naší ordinace, kdy si se setřičkou dohodnete konkrétní termín.

1.7.2021 - 8.7.2021 máme dovolenou, v ordinaci bude pouze sestřička.


Výběrové řízení: Od 7.7.2021 do 13.8.2021 vyhlašujeme výběrové řízení na rezidenční místo v naší ordinaci. Těšíme se na Vaše přihlášky, které musí obsahovat tyto náležitosti:

1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
2) Osobní dotazník rezidenta
3) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
4) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
7) Přehled odborné praxe