Vítejte na stránkách MUDr. Jany Hruškové

Praktická lékařka pro dospělé

Aktuality


Výběrové řízení na rezidenční místo pro obor všeobecné praktické lékařství

Termín pro podání přihlášek - začátek: 26.6.2023                             Termín pro podání přihlášek - konec: 21.7.2023

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:
1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
2) Osobní dotazník rezidenta
3) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
4) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
7) Přehled odborné praxe 

PŘIHLÁŠKU JE MOŽNÉ ZASÍLAT ELEKTRONICKY NA EMAIL: JANA.HLISTOVA@CENTRUM.CZ


Dovolená léto 2023: 

3.7. - 7.7.2023

24.7. - 4.8.2023

14.8. - 31.8.2023

Akutní případy ošetří MUDr. Horáková, /dveře vedle/ ve svých ordinačních hodinách /po, st, čt, pá 7:00-12:30, út 12:00 - 17:30/