Vážení pacienti, 2. dávku vakcíny Astra Zeneca plánujeme aplikovat od 12.7.2021 do 31.7.2021. Dřívější aplikace není doporučována, snížila by se účinnost vakcíny. Očekávejte, prosím, telefonát z naší ordinace, kdy si se setřičkou dohodnete konkrétní termín.

1.7.2021 - 8.7.2021 máme dovolenou, v ordinaci bude pouze sestřička.

Výběrové řízení: Od 7.7.2021 do 13.8.2021 vyhlašujeme výběrové řízení na rezidenční místo v naší ordinaci. Těšíme se na Vaše přihlášky, které musí obsahovat tyto náležitosti:

1) Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
2) Osobní dotazník rezidenta
3) Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
4) Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
6) Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)                                                                                                                            7) Přehled odborné praxe